طرح رایگان رشته ریاضی

طرح رایگان ریاضی

سلام به همه رفیق های زودبیستی خوشحالم که در طرح رایگان زودبیست شرکت میکنی. این طرح هم تدریس و حل تست داره هم مشاوره و هم آزمون. پس اگه ثبت نام نکردی و مشاوری باهات تماس نگرفته اول برو آخر صفحه فرم ثبت نام رو پر کن و بعد که مشاورین باهات تماس گرفتن با زودبیست طرح رایگان رو شروع کن:) 

اول از همه کلیپ توضیحات طرح و راهنمایی دفترچه رو نگاه کن و  بعد دفترچه برنامه ریزی رو دانلود کن و با مشاورت 3 روز کامل کار کن تا پیشرفت و تغییر رو درون خودت احساس کنی. ما میگیم 3 روز امتحان کن و یک عمر استفاده و در آخر لینک آزمون رو از مشاورت بگیر و ببین چقدر پیشرفت کردی تو این مباحث:)

دفترچه برنامه ریزی و مشاوره

دفترچه برنامه ریزی و نحوه استفاده از آن

کلیپ توضیحات دفترچه ویدئو

روز اول

تدریس های روز اول طبق دفترچه برنامه ریزی

فیزیک جلسه اول ویدئو

دما و گرما - تغییر حالت

ریاضی جلسه اول ویدئو

تعریف مثلثات-اندازه گیری طول کمان-تبدیل واحد های زاویه به یک دیگر-دایره مثلثاتی

فیزیک جلسه دوم ویدئو

حل تست دما و گرما - تغییر حالت

روز دوم

تدریس های روز دوم طبق دفترچه برنامه ریزی

شیمی جلسه اول ویدئو

کل مطالب جدول تناوبی

ریاضی جلسه دوم ویدئو

نواحی مثلثاتی - دایره مثلثاتی - رابطه بین نسبت های مثلثاتی

شیمی جلسه دوم ویدئو

مقایسه واکنش پذیری عناصر و شعاع اتمی و یونی

روز سوم

تدریس های روز سوم طبق دفترچه برنامه ریزی و آزمون

ریاضی جلسه سوم ویدئو

رابطه بین نسبت های مثلثاتی - زواویه در حضور عدد پی - واحد های اندازه گیری زاویه

آزمون جامع آزمون

آزمون جامع 30 سواله مطابق با مباحث تدریس شده و دارای پاسخنما

ثبت نام در طرح رایگان زودبیست