طرح رایگان رشته تجربی

طرح رایگان تجربی

سلام به همه رفیق های زودبیستی خوشحالم که در طرح رایگان زودبیست شرکت میکنی. این طرح هم تدریس و حل تست داره هم مشاوره و هم آزمون. پس اگه ثبت نام نکردی و مشاوری باهات تماس نگرفته اول برو آخر صفحه فرم ثبت نام رو پر کن و بعد که مشاورین باهات تماس گرفتن با زودبیست طرح رایگان رو شروع کن:) 

اول از همه کلیپ توضیحات طرح و راهنمایی دفترچه رو نگاه کن و  بعد دفترچه برنامه ریزی رو دانلود کن و با مشاورت 3 روز کامل کار کن تا پیشرفت و تغییر رو درون خودت احساس کنی. ما میگیم 3 روز امتحان کن و یک عمر استفاده و در آخر لینک آزمون رو از مشاورت بگیر و ببین چقدر پیشرفت کردی تو این مباحث:)

دفترچه برنامه ریزی و مشاوره

دفترچه برنامه ریزی و نحوه استفاده از آن

کلیپ توضیحات دفترچه ویدئو

روز اول

تدریس های روز اول طبق دفترچه برنامه ریزی

شیمی جلسه اول ویدئو

کل مطالب جدول تناوبی

فیزیک جلسه اول ویدئو

دما و گرما - تغییر حالت

ریاضی جلسه اول ویدئو

تعریف مثلثات-اندازه گیری طول کمان-تبدیل واحد های زاویه به یک دیگر-دایره مثلثاتی

روز دوم

تدریس های روز دوم طبق دفترچه برنامه ریزی

زیست جلسه اول ویدئو

مبحث قلب شناسی

ریاضی جلسه دوم ویدئو

نواحی مثلثاتی - دایره مثلثاتی - رابطه بین نسبت های مثلثاتی

شیمی جلسه دوم ویدئو

مقایسه واکنش پذیری عناصر و شعاع اتمی و یونی

روز سوم

تدریس های روز سوم طبق دفترچه برنامه ریزی و آزمون

زیست جلسه دوم ویدئو

حل تست های کنکور سراسری مبحث قلب

فیزیک جلسه دوم ویدئو

حل تست دما و گرما - تغییر حالت

ریاضی جلسه سوم ویدئو

رابطه بین نسبت های مثلثاتی - زواویه در حضور عدد پی - واحد های اندازه گیری زاویه

آزمون جامع آزمون

آزمون جامع 40 سواله مطابق با مباحث تدریس شده و دارای پاسخنما

ثبت نام در طرح رایگان زودبیست