ی چن ماه دیگ کنکوره 😱 چیکار کنم این همه بلد نبوده هامو 😭
بشینم چنتا فصلو حفظ کنم برم سرجلسه؟🥺🤔
تستای شیمی کنکور مفهومیه یا حفطی؟
چنتا تست مسائل داره تو کنکور ؟🤔

من ک دهمو یا یازدهمو خوب بلد نیستم چیکار کنم ؟ با این کلاسا میتونم جمش کنم ؟!
باهامون تست ترکیبی کار میکنین؟ اخه همه تستای کنکور ترکیبی شده🥺

بعلهههه

تازهههه قراره تست های مارک و متداول کنکور رو از مدرس دریافت کنی و باهاش رفع اشکال کنی😉

  • رتبه ۸۷۷ کنکور سراسری
  • دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • مدرس شیمی کنکور رشته تجربی و ریاضی
  • مدرس آموزشگاه استان شیراز و تهران
  • طراح سوالات زودبیست
  • طراح آزمون های جامع زودبیست
  • عضو دپارتمان انتخاب رشته زودبیست

نمونه تدریس شیمی دوازدهم

برای پخش فیلم روی آن کلیک کنید.

Lorem Sed Aenean ut pulvinar ut non tempus venenatis porta. ultricies nunc