تخمین رتبه کنکور سراسری 1400

داوطلبانی که برای کسب نتایج کنکور عجله دارند می توانند از رتبه احتمالی خود مطلع شوند. یکی از راه های برآورد رتبه کنکور استفاده از نرم افزار برآورد رتبه است ، البته باید توجه داشت که برخی از نرم افزارها بر اساس رتبه داوطلب سال گذشته است. پیش بینی رتبه کنکور نامشخص است و بر اساس حدس و گمان است. اما برای تخمین رتبه کنکور 1400  به چه مواردی نیاز داریم؟ در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.

عوامل مختلفی بر محاسبه رتبه تأثیرگذار هستند که مهمترین آنها عبارتند از: سطح علمی داوطلبان ، درصد پاسخگویی به سوالات و سهمیه ، علاوه بر این انتخاب محل تحصیل نیز موثر خواهد بود. رتبه داوطلبان در هر زیر گروه متفاوت است زیرا ضرایب دروس در هر زیر گروه متفاوت است. داوطلبان گرامی کنکور ، برای تخمین رتبه خود ، باید نحوه محاسبه نمرات خام و نمرات کل (سطح) را بدانند. درصد تأثیر سهمیه را در نظر بگیرند. در ادامه با نمرات خام و نمرات تعادل آشنا خواهید شد.

نحوه اندازه گیری درصد سوالات مختلف

نحوه ی اندازه گیری درصد سوالات متفاوت است. عوامل اصلی تایین نمره و درصد دو عامل زیر می باشند.

1) سوالات طراحی شده اند تا سطح مشابهی از دشواری داشته باشند. به این ترتیب، تعداد سوالات متوسط ​​و دشوار و آسان از هر دو گروه (سیستم جدید و سیستم قدیم) یکسان بوده است.

2) از مباحث مشترک دو سیستم آموزشی قدیمی و جدید نیز در کنکور سوالاتی طرح شده است.

چگونه بر اساس درصد رتبه بندی کنیم؟

در دفترچه سوالات آزمون سراسری ، از هر درس تعدادی سوال وجود دارد که داوطلبان باید به آنها پاسخ دهند. هر درس ضریب دارد و این ضرایب در تعیین رتبه شما در کنکور نقش و تأثیر مهمی دارند. وقتی کنکور تمام می شود ، ذهن داوطلبان درگیر رتبه کنکور و درصدی است که در هر دوره کسب کرده اند.

این نگرانی باعث می شود آنها کنجکاو شوند که قرار است در کنکور چه نمره ای کسب کنند.

امروزه استفاده از نرم افزار برای تخمین رتبه کنکور سراسری گسترده شده است. این نرم افزارهای تخمین رتبه بر اساس درصد ، طراحی و برنامه ریزی شده اند تا داوطلبان بتوانند با استفاده از این نرم افزار تخمین درصد ، نمره ای را که در کنکور کسب کرده اند را در این نرم افزار وارد کنند تا نسبتاً بفهمند تقریبا چه رتیه ای را در کنکور کسب کرده اند.

تخمین رتبه کنکور 1400

فرمول محاسبه

1) از مجموع پاسخهای صحیح ، غلط و سفید هر درس برای هر داوطلب ، نمره خام همان داوطلب بدست می آید. (صرف نظر از قدیمی یا جدید بودن سیستم)

2) نمره خام از هر درس برای همه داوطلبان کنکور با یکدیگر مطابقت دارد. (صرف نظر از قدیمی یا جدید بودن سیستم)

3) نمره امتحان نهایی کلیه داوطلبان کنکور در یک دوره برابر است. (صرف نظر از قدیمی یا جدید بودن سیستم)

4) سطح کلیه دروس به یک صورت محاسبه می شود.

5) نمره سطح همه دوره ها در ضریب تأثیر آنها برای زیر گروه های مختلف ضرب می شود تا سطح هر زیر گروه را بدست آورند.

6) رشته علوم انسانی دارای 5 زیر گروه است. وقتی سطح هر 5 زیر گروه هر داوطلب را جمع کرده و بر عدد 5 تقسیم می کنیم ، سطح کل و رتبه ملی هر داوطلب بدست می آید. رتبه سهمیه وی نیز به گونه ای محاسبه می شود که سطح کل هر داوطلب با داوطلبان همان سهمیه مقایسه و رتبه بندی شود.

البته ، در مرحله محاسبه سطح کل ، باید نتیجه را بر مجموع کلیه ضرایب نفوذ دروس عمومی و تخصصی تقسیم کنیم.

تراز

همانطور که می دانید تعادل در رتبه بندی بسیار مهم است ، عواملی که روی نمره تعادل تأثیر می گذارند شامل موارد زیر است:

  • سطح علمی سایر داوطلبان شرکت کننده در کنکور
  • درصد منفی باعث افت تعادل می شود

در ادامه فرمول تعادل را مشاهده خواهید کرد. فرمول تعادل می تواند تاثیر مثبت و منفی ای در نمرات شما داشته باشد. یک موضوع دیگری که در نمرات شما تاثیر گذار است تعداد سوالات غلط و سوالات بی پاسخ شماست. در کنکور سراسری اگر به سوالی پاسخ ندهید و جای آن سوال را پر نکنید نمره ی بیشتری نسبت به زمانی که به یک سوال اشتباه پاسخ می دهید از شما کسر خواهد شد. پس اینکه شما به چند سوال پاسخ نداده و یا اشتباه پاسخ داده اید در نمره ی شما بسیار تاثیر گذار است.

رتبه در منطقه

در کنکور سراسری 1400 ، از نظر منطقه ، داوطلبان شرکت کننده در 3 دسته قرار می گیرند:

منطقه 1: منطقه 1 شامل کلانشهرهای کشور است. شهرهای منطقه عبارتند از: تهران ، تبریز ، اصفهان ، مشهد ، شیراز.

منطقه 2: در منطقه 2 استانها و شهرهای بزرگ واقع شده است.

منطقه 3: در منطقه 3 ، شهرهای کوچک و روستاها واقع شده اند.

توجه !

این که ناامیدی بدترین راه حل در مواجه با مشکلات است چرا که نه تنها کمکی به حل مشکل شما نمیکند بلکه انرژی که میتوانست صرف حل مشکل شود را هم زائل میکنداز برخی وقایع است.

درصد و سطح در تخمین رتبه 1400 کنکور سراسری تجربی

برای اینکه بتوانید رتبه خود را در کنکور سراسری 1400 تخمین بزنید ، ابتدا باید بدانید که سطح سوالات کنکور سراسری 1400 در چه سطح بود. اگر سطح سوالات کنکور سراسری دشوار نباشد ، پس می توانید با درصد نرمال رتبه خوبی کسب کنید ، اما در سالی که سوالات کنکور سراسری ساده نیست ، قطعاً با آن درصد ها نمی توانید رتبه خوبی کسب کنید زیرا بسیاری افراد با سطح علمی متوسط ​​می توانند به سوالات کنکور پاسخ دهند ، به این معنی که وضعیت سایر داوطلبان کنکور سراسری نیز باید در نظر گرفته شود. بنابراین اینجاست که تعادل معنا پیدا می کند ، به این معنی که به دو دلیل نمی توانید درصد یکسان را در دو کنکور سراسری مقایسه کنید.

سطح سوالات کنکور سراسری تجربی 1400

سطح سوالات کنکور سراسری چقدر است ؟ این سوالی است که دهن همه ی افراد از جمله داوطلبان کنکوری سراسری تجربی را درگیر خود می کند. در کنکور سراسری معمولا از سه سطح آسان ، متوسط و سخت سوال طرح می شود.

آنها از ترازبندی استفاده می کنند تا در سالهای مختلف به نمره شما معنا دهند و بتوانند آنها را با یکدیگر مقایسه کنند. در تراز بندی ، هر سوال مهم می شود و اینکه شما چقدر توانسته اید به سوالاتی که سایر داوطلبان اشتباه پاسخ داده اند یا کلا پاسخ نداده اند درست پاسخ دهید بسیار مهم می باشد.

در مرحله بعدی برای تخمین رتبه باید ضریب دروس را در کنکور سراسری در نظر بگیرید. ضریب دروس تخصصی در کنکور سراسری بالاتر از ضریب دروس عمومی است ، بنابراین درصد کسب شما در دوره های تخصصی در کنکور سراسری بیشترین تأثیر را در سطح کل دارد ، زیرا در محاسبه فرمول محاسبه سطح کل  تمام دروس تخصصی کنکور سراسری علاوه بر ضریب در 3 ضرب می شوند ، بنابراین درسی مانند زیست شناسی که ضریب 4 دارد ، ضریب 12 شامل ضریب 3 را دارد. به عنوان مثال ، در کنکور سراسری تجربی ، اگر درسی مانند زیست شناسی که ضریب 4 دارد ، 30 درصد کسب کنید و در درسی مانند عربی که ضریب دو دارد ، همان درصد را بگیرید ، تأثیر منفی زیست شناسی در کنکور سراسری تجربی بسیار بیشتر است. زیرا ضریب بالاتری دارد و اگر در همان درس درصد بالایی کسب کنید ، به دلیل ضریب بالای این دوره ، قطعاً تأثیر بیشتری در سطح کلی در کنکور سراسری نسبت به دوره عربی خواهد داشت.

نمره امتحان نهایی چه تاثیری در کنکور دارد

نمره امتحان نهایی هر درس تأثیر مثبتی بر نمره سطح کنکور همان دوره دارد:

سطح نمره خام کنکور هر درس با نمره امتحان نهایی همان دوره با مقدار اعلام شده (20٪ یا 30٪) در فرمول مشخص ، 75٪ یا 70٪ محاسبه می شود. اگر افزودن سطح امتحان نهایی باعث پایین آمدن سطح دوره شود (یعنی سطح کنکور به تنهایی بالا بود ، اما چون نمره امتحان نهایی پایین است ، سطح کل دوره را کاهش می دهد) پس باید به نمرات امتحان نهایی خود هم توجه داشته باشید.

چند نکته مهم

1) به نظر می رسد نمره تراز آزمون ورودی هر دوره با نمره تراز همان دوره در امتحان نهایی محاسبه می شود؛ نه با معدل کل امتحان نهایی یا معدل دیپلم یا هر نمره دیگر. بنابراین ، اگر داوطلب یک دوره فلسفه 18 را بگیرد اما یک دوره ریاضی 12 را بگیرد ، نمره پایین ریاضیات به نمره خوب فلسفه آسیب نمی رساند.

2) فقط نمرات امتحانی درسی که در فینال برگزار می شود محاسبه می شود و تنها نمره کتبی استاندارد است ، نه نمره ترم اول یا دوم پیوسته و یا هر نمره دیگر

3) لطفاً هیچ نمره ای را خوب یا بد ندانید. تا زمانی که تأثیر نمرات مثبت باشد ، جای نگرانی نیست. تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که برای امتحان نهایی خوب درس بخوانید تا بتوانید کنکور خود را با موفقیت پشت سر بگذارید.

برای تخمین رتبه بندی براساس درصد ، نرم افزار را فراموش نکنید. نرم افزار سازمان سنجش می تواند بهترین و کاربردی ترین نرم افزار برای تخمین احتمالی نمرات شما باشد. در نتیجه استفاده از آن را فراموش نکنید. فقط توجه داشته باشید که نحوه استفاده از این نرم افزار بسیار مهم است ، پس دقت کنید که نمرات خود را دقیق و درست بیان کنیدو نرم افزار تخمین نمره ی کنکور باعث می شود شما قبل از اعلام نتایج نمره و رتیه ی تقریبی خود را به دست اورید که این کار باعث می شود که استرس و نگرانی شما کمتر شود.

 

 

 

 

چگونه می توان یک رشته را به صورت حرفه ای انتخاب کرد؟

انتخاب رشته یک کار دشوار است زیرا آینده ما به آن بستگی دارد. بعضی از افراد فکر می کنند که انتخاب رشته کار آسانی است ولی بعد از انتخاب رشته و تموم کردن دانشگاه پشیمون می شود و با خود می گویند ای کاش با یک فرد با تجربه میشورت کرده بودیم و در انتخاب رشته بیشتر دقت می کردیم. اگر شما نمی خواهید مثل این افراد عمر خود را بیهوده هدر دهید حتما قبل از انتخاب رشته با افراد با تجربه صحبت کنید و از آن ها مشورت بگیرید. درست است که ما باید به رویا هایمان باور داشته باشیم و رشته و شغلی که از بچگی دوستش داشتیم رو انتخاب کنیم اما گاهی وقت ها همین مسئله باعث نابودی آینده ما می شود. پس حتما قبل از انتخاب رشته ا افراد با تجربه مشورت کنید.

سایت ما دارای بهترین مشاور های برای انتخاب رشته می باشد. اگر به دنبال یک مشاور خوب برای مشورت کردن درباره ی کنکور و انتخاب رشته ی خود می گردید پیشنهاد میکنم حتما با ما تماس بگیرید. برای تماس با ما می توانید از شماره های درج شده در پایین سایت تماس حاصل نمایید.

روز ها و ساعات مانده تا کنکور ! هیچ وقت برای شروع کردن دیر نیست

0روز0ساعت

سوالات متداول

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۴.۶ از ۵
از مجموع ۱۸ رای
leo. commodo Aliquam Sed ante. Curabitur ut consectetur